Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, aby společnost MediEsté clinic s.r.o. IČ: 09436910 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336330  (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jakožto provozovatel webové stránky medieste.cz zpracovávala pomocí manuálních a automatizovaných prostředků Vaše osobní údaje. K udělení tohoto souhlasu dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka.

 

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu slavkaslaninova@post.sk. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti se žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce – MUDr.Slavka Slaninová, Návětrná 1330, Jesenice u Prahy,25242.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

emailová adresa: posta@uoou.cz

internetové stránky: www.uoou.cz

Tímto dále potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně. Bližší údaje o zpracování osobních údajů správcem, včetně popisu jednotlivých Vašich práv, naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný, a s jehož obsahem a podmínkami jste se seznámil.